Käynnissä olevat kohteemme 24.4.2018

Kuurnan uuden pienvesivoimalaitoksen rakentaminen
Rakennustekniset työt

yleissuunnittelu, rakennesuunnittelu ja tarjouspyyntöasiakirjat (2018) työmaan valvonta (2018-2019) Laurinvirta Oy

Salahmin vesivoimalaitoksen peruskorjaus
Rakennustekniset työt
yleissuunnittelu, rakennesuunnittelu ja tarjouspyyntöasiakirjat (2018)
Savon Voima Oyj

Saarion säännöstelypadon kunnostaminen
yleissuunnittelu, rakennesuunnittelu ja tarjouspyyntöasiakirjat (2018) työmaan valvonta (2018-2019)
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Kuurnan vesivoimalaitoksen sähkötilan rakentaminen
yleissuunnittelu ja rakennesuunnittelu (2018) 
Kuurnan Voima Oy

Rakennusprojektit Ylhäinen Oy © 2018